Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 293628

Kalasammiot

Tmi Benjamin Tillqvist

19.04.2024 - 29.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalasammioiden hankinta saaliin kuljettamiseen. Parantaa kalan laatua, koska kylmäketju saadaan pidettyä eristetyissä sammioissa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

293628

Startdatum

19.04.2024

Slutdatum

29.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner