Projekt
Utvecklingsprojekt - 65122

Kalasta hyödyksi

Imatran kaupunki

01.04.2018 - 10.02.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa (2018-2019) tavoitellaan järvenkunnostuksessa saatavan kalamassan nykyistä parempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä ihmisravintona, rehuna (tuotantoeläimet ja lemmikkieläimet) ja maanparannusaineena. Kohdevesistönä on pääasiassa Parikkalan Pien-Rautjärvi. Hankkeessa tehdään myös vesikasvillisuusniittoa ja tehdään suunnitelma laskeutusaltaiden rakentamiseksi järveen laskeviin ojiin. Niitto- jätteen hyödyntämistä maanparannusaineena kehitetään ja edistetään. Tavoitteena on aktivoida maatalousyrittäjiä ja muuta maaseudun yritystoimintaa ja luoda pitkän tähtäimen yritystoimintaa vähäarvoisen kalan hyödyntämisessä arvokkaampaan muotoon. Tavoitteena on toiminta, josta voidaan ottaa mallia myös muualla Etelä-Karjalassa. Kun biomassaan sitoutuneita ravinteita poistetaan vedestä, parannetaan samalla Pien-Rautjärven vedenlaatua ja linnustollista arvoa. Parhaimmillaan hanke edistää ja tukee myös Parikkalan luonto- ja kalastusmatkailua. Hankkeessa annetaan vesiensuojeluneuvontaa maatalousyrittäjille ja tavoitellaan sitä, että järven valuma-alueelle saadaan lisää kosteikkoja ja laskeutusaltaita sekä suojavyöhykkeitä ja muita vesienhoidon puskurialueita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

65122

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

10.02.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner