Hanke
Utvecklingsprojekt - 8014

Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys

Itä-Lapin kuntayhtymä

19.05.2015 - 24.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on laatia esiselvitys vuosina 2015-2018 toteutettavaa vaiheistettua Itä-Lapin neljä kuntaa kattavaa Kalastajan Itä-Lappi- toimenpideohjelmaa varten. Hanketta hallinnoi Itä-Lapin kuntayhtymä ja se toteutetaan ostopalveluna touko-syyskuussa 2015. Hankkeessa selvitetään aiemmin Itä-Lapin neljän kunnan alueella tehtyjä kalastuksen ja sen edellytyksiin kohdistettujen toimenpiteiden ansiosta syntyneitä toimenpideaihioita ja muita kalastuksen kehittämisen mahdollisuuksia ja laaditaan tulosten ja toimijoiden tapaamisten perusteella toimenpideohjelma Itä-Lapin kalastusmatkailun ja sen edellytysten kehittämistä varten toteutettavaksi erillisellä rahoituksella. Suunnitelmaan tulee sisältyä esitys toimenpiteiden rahoittamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisten yritysten osallisuuteen sekä viestintään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8014

Aloituspäivämäärä

19.05.2015

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt