Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 249949

Kalastuksen kehittäminen (KaKe)

Luonnonvarakeskus

06.06.2023 - 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastuksen kehittämisohjelman (ensimmäinen vaihe 2023-2026) tavoitteena on parantaa toimialan kannattavuutta ja lisätä kestävää kasvua. Luonnonvarakeskus koordinoi ohjelmaa ja verkostossa ovat edustettuina kaupallinen kalastus, pyydysvalmistus, jalostus, hallinto ja tutkimus. Lisäksi tehdään yhteistyötä vesiviljelyn kehittämisohjelman ja kalatalouden ympäristöohjelman kanssa. Keskeiset kehittämisalueet ovat: 1) vihreä siirtymä kalastuksessa, jossa vähennetään elinkeinon riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja luodaan edellytyksiä vaihtoehtoisille energialähteille. Tämä parantaa kannattavuuden lisäksi myös alan yleistä imagoa. 2) tietopohjainen kalavarojen ja kestävän kalastuksen hallinta, jossa tutkimustietoon perustuen parannetaan kaupallisen kalastuksen edellytyksiä. Tieto kalakannoista ja saalispotentiaalista parantaa kalastuksen kestävyyden määrittelyä ja lupamahdollisuuksia. 3) pyydys- ja kalastusteknologian kehitys, jossa uusilla innovaatioilla ja olemassa olevien toimintatapojen siirtämisellä parannetaan kalastuksen kannattavuutta ja saadaan aikaan kestävää kasvua. Pyydysratkaisuilla saadaan vähennettyä sivusaalista ja parannettua kalan laatua. Saaliin käsittelyn teknisillä ratkaisuilla voidaan parantaa kannattavuutta ja lisätä elintarvikkeeksi käytettävän kalan määrää. 4) hylkeiden ja lintujen aiheuttamien haittojen vähentäminen, jossa rannikkoalueilla jatketaan hyljekarkottimiin liittyvien sovellusten kehittämistä ja testaamista. Hyljekarkottimien käyttö siirretään Luonnonvarakeskukselta paikallisten toimijoiden vastuulle. Merimetsojen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi kokeillaan uusia menetelmiä. Läpileikkaavina teemoina kaikissa kehittämisohjelmissa ovat kalojen hyvinvointi ja digitalisaatio.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

249949

Startdatum

06.06.2023

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Innovationer, utveckling och rådgivning om fiske

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner