Projekt
Lokal utveckling - 230289

Kalastuksen säätelyn seuranta ja kehittäminen Kyrösjärvellä

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

20.02.2023 - 31.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kyrösjärvellä vuonna 2020 käyttöön otetun uuden kalastuksen säätelymallin vaikutusten esilletuomiseksi ja vuodesta 2025 alkaen toteutettavaa kalastuksensäätelyä koskevaa päätöksentekoa varten toteutetaan yhteistyössä elinkeinonharjoittajien ja sidosryhmien kanssa kustannustehokas seurantahanke, jonka rahoittavat Kuha-Suomen Kalaleader ja Kyrösjärven kalatalousalue. Hankkeessa selvitetään, miten muutettu säätely on vaikuttanut kuhakantaan ja alueella harjoitettavaan kalastukseen sekä sen tuottamiin saaliisiin. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. kuhan kasvunopeuden selvittäminen kalanäytteistä, kalansaaliin ja sen rakenteen sekä kalastuspaineen muutosten selvittäminen ja eri kalastajaryhmien ja kalastusmatkailuyrittäjien näkemysten kartoittaminen. Tulosten perusteella annetaan suosituksia päätöksenteolle kalastuksen järjestämisestä. Hankkeen tuloksena kalastus järjestetään Kyrösjärvellä kestävästi, kaupallinen kalastus voi jatkua ja alan työpaikat säilyvät tai mahdollisesti lisääntyvät pidemmällä tähtäimellä. Hankkeen avulla lisätään alan toimijoiden välistä vuoropuhelua ja kalastuksen ympärille luodaan nykyistä positiivisempi henki Kyrösjärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230289

Startdatum

20.02.2023

Slutdatum

31.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner