Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 221677

Kalastusaluksen koneen vaihto

Kala-Tommi tmi

02.03.2023 - 02.03.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastusaluksen koneen vaihto, tavoitteena ympäristön tilan parannus sekä aluksen toimintavarmuuden parannus

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

221677

Startdatum

02.03.2023

Slutdatum

02.03.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.2 Öka energieffektiviteten och sänka koldioxidutsläppen genom att ersätta eller modernisera fiskefartygs motorer

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner