Projekt
Investeringsprojekt - 284005

Kalastusmatkailun kehittäminen Kuivajoella ja sen merialueella – vaihe 1

Kuivaniemen Osakaskunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Halukkuus virkistyskalastukseen on kasvanut viime vuosina. Joillakin paikoilla on paine niin kova, että kalastusta joudutaan jopa rajoittamaan. Kaikille halukkaille ei siis riitä kalastuspaikkoja, vaan niitä haettaessa joudutaan matkaamaan joko Itä-Suomeen tai Lappiin. Tähän tarpeeseen haluaa Kuivaniemen osakaskunta vastata, ja kehittää Kuivajoesta toimiva virkistyskalastuskohde kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille ihmisille. Koska osakaskunnan rahoitusmahdollisuudet ovat rajalliset tarvitaan toimenpiteiden suorittamiseksi julkista tukea ja hanke joudutaan jakamaan pienempiin palasiin, joilla toteutetaan 1 - 2 kalastuspoolia kerrallaan. Hankkeen välittömänä tavoitteena on parantaa Kuivaniemen osakaskunnan vesialueiden Vuolunsaari ja Kattilankoski käytettävyyttä, saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Haluamme myös välillisesti edistää koko Kuivajoen ja myös sen alajuoksun matkailupalveluja ja lisätä virkistyskalastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta sekä suomalaisten että ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa. Lisäksi haluamme lisätä koko Kuivajoen alueen mainostamista yhteistyössä sekä matkailutoimijoiden että kalastuspaikkoja markkinoivien tahojen kanssa. Hankkeessa kehitetään Kuivajoen alajuoksun Vuolunsaaren kalastuspoolia raivaamalla metsää, jotta kalastus mahdollistuu. Lisäksi tehdään uusi kalastuspooli Kattilankoskelle, jossa raivataan puut ja risut Kuivajoen pohjoispuolelta muutaman sadan metrin alueelta ja näin mahdollistetaan heittokalastus alueella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

284005

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner