Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 220704

kalastusverkkojen vaihtaminen rysiin

Kangasalan villikala

07.12.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Verkkojen vaihtaminen linnuilta ja nisäkkäiltä suojattuihin pohjarysiin. Olen kalastanut pielisellä avovesiaikoina täysipäiväisesti kaupallisesti verkoilla kuhaa ja ahventa vuodesta 2014. Tarkoituksenani on jatkossa siirtyä verkkopyynnistä kokonaan pohjarysäpyyntiin,jotka ovat suojattu linnuilta ja nisäkkäiltä. Saalis on rysässä myös suojassa haittaeläimiltä. Rysäpyynnissä voidaan vapauttaa sivusaalis sekä alamittaiset kalat vahingoittumattomina takaisin.Myös äärimmäisen uhanalaiset lohet ja taimenet voidaan vapauttaa täysin vahingittumattomina. Pohjarysien nielurakenne estää tehokkaasti uhanalaisten lintujen takertumisen pyydyksiin. Rysäpyynnissä on myös se etu, että kalat säilyvät pyydyksessä elävänä pitkään, joten kalastajankin turvallisuus paranee kun ei tarvitse pahimmalla myrskyllä mennä pyydyksille. Ympäristöystävällisempääkin rysäpyynti on, koska polttoainetta säästyy pidemmän kokemisvälin ansiosta. Myöskin hiilidioksidi päästöt vähenevät oleellisesti. Nyt hankittavat uudet pohjarysät (13kpl) eivät lisää kalastuskapasiteettiani koska poistan pysyvästi pyynnistä vastaavan määrän verkkoja ely-keskuksen osoittamalla tavalla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

220704

Startdatum

07.12.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner