Hanke
Utvecklingsprojekt - 102020

Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella -esiselvitys

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

26.05.2019 - 08.02.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kalatalousryhmän toimintamahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan vesistöalueella. Hanke tähtää kalataloudellisen omavaraisuuden kehittämiseen, edistää maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja pitkällä tähtäimellä mahdollistaa myös kalata-lousalan työpaikkojen säilyttämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kalatalousryhmän toiminta-alueelle. Lähtökohtana ovat alueen omat tarpeet ja vahvuuksien hyödyntäminen. Selvityksen pohjalta laaditaan alueelle kalatalousstrategia, joka tukee kalatalouden toimintaryhmän hakua tulevalle ohjelma-kaudelle (2021-2027). Selvitys kuvaa elinkeinokalatalouden nykytilaa hankkeen toiminta-alueella ja vastaa kysymyksiin, kuten ¿Missä paikalliset toimijat ovat? Minkälaisia he ovat? Miten he toimivat?¿ ¿Mitä ja miten kalataloutta tulisi paikallisesti ja alueellisesti kehittää?¿ ¿Miten toimijoiden välistä verkostoitumista voitaisiin lisätä?¿

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

102020

Aloituspäivämäärä

26.05.2019

Loppumispäivämäärä

08.02.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt