Projekt
Utvecklingsprojekt - 102020

Kalatalouden toimintaryhmän mahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella -esiselvitys

Pirkanmaan kalatalouskeskus ry

27.05.2019 - 08.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kalatalousryhmän toimintamahdollisuudet Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan vesistöalueella. Hanke tähtää kalataloudellisen omavaraisuuden kehittämiseen, edistää maaseudun elinkeinojen kehittämistä ja pitkällä tähtäimellä mahdollistaa myös kalata-lousalan työpaikkojen säilyttämisen ja uusien työpaikkojen luomisen kalatalousryhmän toiminta-alueelle. Lähtökohtana ovat alueen omat tarpeet ja vahvuuksien hyödyntäminen. Selvityksen pohjalta laaditaan alueelle kalatalousstrategia, joka tukee kalatalouden toimintaryhmän hakua tulevalle ohjelma-kaudelle (2021-2027). Selvitys kuvaa elinkeinokalatalouden nykytilaa hankkeen toiminta-alueella ja vastaa kysymyksiin, kuten ¿Missä paikalliset toimijat ovat? Minkälaisia he ovat? Miten he toimivat?¿ ¿Mitä ja miten kalataloutta tulisi paikallisesti ja alueellisesti kehittää?¿ ¿Miten toimijoiden välistä verkostoitumista voitaisiin lisätä?¿

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

102020

Startdatum

27.05.2019

Slutdatum

08.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner