Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 295907

Kalavapriikki Oy tuotannon laajennus ja muutto uuteen kiinteistöön

Kalavapriikki Oy

30.04.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalavapriikki Oy, alueen johtava kalatehdas, hakee rahoitusta laajennus- ja kehityshankkeeseen Kuopion seudulla. Tavoitteenamme on investoida uusiin laitteistoihin ja tehdasrakennuksen remonttiin mahdollistaaksemme tuotantomme kasvun ja kilpailukykymme vahvistamisen. Näiden investointien avulla elintarviketeollisuuden asema Kuopion seudulla pysyy vahvana ja ammattitaitoista kala-alan työvoimaa työllistyy Kuopion seudulla. Uusien laitteistojen ja riittävän kokoisen tehdasrakennuksen avulla pystymme kilpailemaan kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla tehokkaammin ja kestävämmin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

295907

Startdatum

30.04.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner