Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 233458

Kalavapriikki perkaamoinvestointi ja tuotannon laajentaminen korkean arvon tuotteisiin

Kalavapriikki Oy

31.03.2023 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Perkuutoiminnan aloittaminen Kalavapriikki Oy:n tehtaalla Kuopiossa sekä vähittäiskaupan tuotevalikoiman laajentaminen. Sivuvirtojen mahdollinen käyttö elintarvikkeena.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

233458

Startdatum

31.03.2023

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner