Hanke
Utvecklingsprojekt - 85563

Kalevala kuviksi

Juminkeko-säätiö sr

14.04.2019 - 11.05.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on pilottihankkeena elävöittää kaupunkikuvaa ottamalla tyhjillään olevia liikehuoneistoja katuosuuksineen ikkuna- ja katumaalauskäyttöön nojaten paikkakunnan vahvaan kulttuuriperinteeseen ja tehden sen kautta tutuksi Kalevala-perinnettä ja nostaen sitä esille ja näkyville yhteisötaiteen keinoin. Koska lapset otetaan mukaan hankkeen toteuttamiseen, se vaikuttaa myönteisesti heihin ja myös syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin, sillä toteutuksessa ketään ei suljeta pois osallistumisesta, vaan päinvastoin osallisuutta tuetaan taiteen keinoin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupunkitaajamakuvaa sekä paikkakunnan viihtyisyyttä asumis- ja matkailukohteena. Hankkeessa syntyvät taideteokset toteutetaan tekniikalla, joka takaa teosten pysyvyyden. Työt kestävät kosteutta ja valoa sekä ovat helposti siirrettäviä. Lasten töitä voi käyttää tilapäisesti ulkona erilaisten tapahtumien yhteydessä ja jatkuvasti sisätilojen näyteikkunoissa sekä muissa tapahtumissa, esim. Kuhmon kesämessuissa ym. nostaen Kuhmon kalevalaisuutta esille eri yhteyksissä. Yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita on myös kehittää kuhmolaisten yrittäjien yhteistyötä oman paikkakunnan visuaalisen ilmeen muuttamiseksi dynaamiseksi, innostavaksi, hyvää oloa luovaksi ja myyntiä edistäväksi. Hanke pyrkii vaikuttamaan osaltaan siihen, että Kuhmo saisi UNESCO:n kirjallisuuskaupunki-statuksen ja että se edistäisi konkreettisena toimenpiteenä Kainuun edellytyksiä kehittää NPA-ohjelman kautta maakuntaa kansainvälisenä kirjallisuusmatkailukohteena. Myös VisitFinland ja Lakeland ovat ottaneet 2019-2020 vuosiksi Kalevalan Kainuun matkailun kehittämisen kärkituotteeksi. Kuhmon kaupunki ja kuhmolaiset Wild Taigan pk-yrittäjät haluavat Kalevalan näkyvän voimakkaasti katukuvassa ja omissa tuotteissaan. Siten hanke avaa Kuhmoa myös uusille matkailijaryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85563

Aloituspäivämäärä

14.04.2019

Loppumispäivämäärä

11.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kultur
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt