Hanke
Utvecklingsprojekt - 82283

Kalevan Navetan toimintamallin kehittäminen

Seinäjoen kaupunki

31.10.2018 - 28.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Seinäjoen Itikan alueella sijaitseva Kalevan Navetta nimellä tunnettu vanha rakennus on saamassa uutta elämää, kun sinne muodostuu uudenlainen taide- ja kulttuurielämän keskittymä. Rakennuksen tuleva toimijaverkosto muodostuu niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoista. Hakijana hankkeessa on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut, mutta hankkeen takana on sitoutunut toimijaverkosto. Mielenkiintoisen lisän kokonaisuuteen tuo se, että Kalevan Navetan ympäristöön rakentuu aivan uusi Itikan asuinalue. Kalevan Navetan toimijaverkosto haluaa luoda uudenlaisen toimintakonseptin ja -ympäristön alueemme kulttuuri- ja taide-elämälle. Erityisen hankkeesta tekee, että mukana toimintakonseptin kehittämisessä on monta eri toimijaa, jotka edustavat eri taiteen ja kulttuurin osa-alueita sekä yhdistyksiä, yksityisiä että julkisia organisaatioita. Lisäksi uuden asuinalueen muodostavat asukkaat otetaan mukaan kehittämään ja kommentoimaan navetan toimintaa. Näin koko alue saa leimallisen identiteetin. Hankkeen avulla toteutamme suunnittelua ja konseptointia, jossa selvitetään ja kokeillaan, miten yhteisestä tilasta tehdään uudenlainen ja yhteisöllinen toimintaympäristö sekä kaupunkilaisille että kulttuurin ja taiteen alan toimijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82283

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

28.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt