Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21140

Kalkholmens ruiner

Västanfjärds Byaråd rf

10.04.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att få en utomhusscen till Kalkholmen i Västanfjärd, där ortsbor, sommarboare och föreningar tillsammans kan ordna olika utomhus kultur evenemang. I Västanfjärd finns inte sedan tidigare någon utomhusscen för kulturevenemang, där man kan samla en större grupp människor. Anmärkningsvärt är, att av de tre forna kommunerna på Kimitoön är det bara Västanfjärd som inte har någon utomhusscen för allmänheten. Genom att bygga utomhusscenen i anslutning till den gamla kalkruinen - vill vi föra fram det- som är kännspakt för Kalkholmen ett kulturarv som fortsätter att levandegöra Kalkholmen som den kulturhistoriska plats den är. Ruinen är den enda konkreta del, som finns kvar av verksamheten inom kalkstensbrytningen i Västanfjärd, och bör därför restaureras och bevaras för framtiden. Västanfjärds byaråd har huvudansvaret för uppförandet av restaureringen och dess finansiering. Arrendekontrakt för området och ett elkontrakt har gjorts med Kimitoöns kommun. Vid restaureringen och tillbyggandet använder vi oss av dels gammal befintlig konstruktion - dels av ny tillbyggnad. Projektet medför inga miljökonsekvenser och övriga risker för närmiljön.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

21140

Aloituspäivämäärä

10.04.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt