Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21140

Kalkholmens ruiner

Västanfjärds Byaråd rf

11.04.2016 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att få en utomhusscen till Kalkholmen i Västanfjärd, där ortsbor, sommarboare och föreningar tillsammans kan ordna olika utomhus kultur evenemang. I Västanfjärd finns inte sedan tidigare någon utomhusscen för kulturevenemang, där man kan samla en större grupp människor. Anmärkningsvärt är, att av de tre forna kommunerna på Kimitoön är det bara Västanfjärd som inte har någon utomhusscen för allmänheten. Genom att bygga utomhusscenen i anslutning till den gamla kalkruinen - vill vi föra fram det- som är kännspakt för Kalkholmen ett kulturarv som fortsätter att levandegöra Kalkholmen som den kulturhistoriska plats den är. Ruinen är den enda konkreta del, som finns kvar av verksamheten inom kalkstensbrytningen i Västanfjärd, och bör därför restaureras och bevaras för framtiden. Västanfjärds byaråd har huvudansvaret för uppförandet av restaureringen och dess finansiering. Arrendekontrakt för området och ett elkontrakt har gjorts med Kimitoöns kommun. Vid restaureringen och tillbyggandet använder vi oss av dels gammal befintlig konstruktion - dels av ny tillbyggnad. Projektet medför inga miljökonsekvenser och övriga risker för närmiljön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21140

Startdatum

11.04.2016

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner