Projekt
Investeringsprojekt - 290881

Kallioniemen museoalueen rakennusten korjaus ja kunnostus

Kallioniemi-Säätiö sr

- 30.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kallioniemi on kirjailija-professori Kalle Päätalon lapsuudenkoti Taivalkosken Jokijärvellä. Kallioniemen pihapiiri rakennuksineen on hyvin säilynyt 1920-luvun maalaismiljöö, ja museoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kallioniemen kunnostushankkeessa on tarkoitus tehdä rakennuksiin korjauksia ja kunnostuksia niiden säilymiseksi hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa niin, että museotoimintaa pystytään jatkamaan. Tekemällä uusi kulkulankutus helpotetaan esim. rollaattoria apuna käyttävien kulkemista museoalueella. Hankkeessa kunnostetaan asuinrakennusta, savusaunaa, aittaa ja navettarakennusta, jossa sijaitsee myös museopuoti. Kunnostuksiin kuuluu lahonneiden hirsien ja lautojen korjaaminen/vaihtaminen; hirsien välien tilkitseminen tervatilkeellä; ikkunoiden ja ikkunapielien kunnostukset ja maalaamiset; savupiipun kunnostus murentuneiden tiilien osalta ja uusitaan kulkulankutus.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

290881

Slutdatum

30.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner