Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 93680

KAMORE – Kainuun moottorikelkkareitit kuntoon

Sotkamon kunta

31.05.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kainuun alueen kelkkareitit ja -urat ovat osittain erittäin huonossa kunnossa. Osin reitit ovat villiintyneet myös sopimuksettomille alueilla, joita ei enää kukaan hallitse. Reitti- ja uraopasteet ovat lahonneet ja kaatuneet. Liian moni linjaus menee vesistöjen halki tai pitkin, joka on vaarallista ja lisäksi lyhentää kelkkailukautta merkittävästi. Siltoja puuttuu ojista, puut ja vesakot kasvaneet suuriksi, joten kunnossapito on ongelmallista. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa nykyisten moottorikelkkaurien korjaamista sekä uusien reittien rakentamista Kainuun kuntien alueella. Vesistöreitit pyritään minimoimaan, jolloin myös uusia linjauksia on tehtävä. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös Metsähallituksen kanssa, jonka mailla kulkee paljon reittejä muutamien kuntien alueella. Hankkeen peruskartoitus- ja selvitystyö on tehty vuosien 2017-2018 aikana. Moottorikelkkaurat pyritään virallistamaan maaomistajien kanssa tehdyillä sopimuksilla ja tarpeen mukaan reitit virallistetaan maastoliikennelain mukaisella menettelyllä reittitoimituksen kautta, jossa reitti merkitään rasitteeksi kiinteistörekisteriin. Tämä tarkoittaa sitä, että toimituksessa reitin talviaikainen käyttöoikeus siirtyy reitin pitäjälle (kunnalle/kaupungille). Reittitoimituksella varmistetaan reitin pysyvyys myös maanomistajavaihdoksien jälkeen. Toimitusmenettelyn muita etuja ovat säästöt reitistön kunnossapidossa ja rakentamisessa. Hankkeessa selvitetään ja toteutetaan myös sähköiset kartta-aineistot mobilekäyttäjille. Lisäksi tutkitaan ja toteutetaan reittimaksujen (virallisella moottorikelkkailureitillä) maksamismahdollisuus puhelimen kautta, josta maksut jyvitetään kunnille tai mahdolliselle ylläpitokumppanille tai yhteistyöelimelle. Reittien kehittäminen helpottaa reittien ylläpitoa ja tukee alueella toimivien moottorikelkkailuun Hankkeen kokonaisaikataulu on 1.6.2019-31.12.2021. Hanke toteutetaan 8 kunnan alueella (koko Kainuu). Hankkeen kokonaisbudjetti on 981 803 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93680

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt