Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 144723

Kangaskoski kalastajan keidas

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

31.10.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohteena on Kangaskosken voimalan alue, joka on osa Hiitolanjoen retkeily-, virkistysaluekokonaisuutta. Hiitolanjoella on alkamassa kolmen voimalapadon purkaminen ja näiden kolmen kosken ennallistus, mikä tulee lisäämään alueen vetovoimaa ja vierailijoita alueella jo lähitulevaisuudessa, ja alue tulee vakiintumaan yhtenä Etelä-Suomen kiinnostavista luontonähtävyyksistä, kun joen kokonaisuus valmistuu. Kangaskoski sijaitsee koskista alimpana ja lähimpänä Venäjän rajaa. Kangaskoskelle kävijöitä tulee houkuttelemaan lohenkalastusmahdollisuus ja teollisuushistoriallisesti kiinnostava kokonaisuus. Ennallistuksen kanssa yhtä aikaa on tärkeää kunnostaa kosken ympäristö turvalliseksi ja palvelemaan niin kalastajia kuin muita kävijäryhmiä, jotka tulevat ihastelemaan vapaata koskea sekä teollisuushistoriallista ympäristöä. Kangaskosken voimala siirtyi Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistukseen vuonna 2019 ja säätiö tulee lopettamaan voimalan toiminnan ja purkamaan voimalan padon vuonna 2021 ensimmäisenä kolmesta voimalasta. Hiitolanjoen kolme voimalaitospatoa puretaan ja kosket ennallistetaan vuoteen 2023 mennessä. Tämä yleishyödyllinen kehittämishanke kohdistuu Kangaskosken voimalasta museokäyttöön kunnostettavien rakenteiden ja kosken lähiympäristöön, jossa kävijät pääsevät liikkumaan vapaasti. Hankkeessa kunnostetaan polut ja reitit turvalliseksi kulkea kosken partaalla ja osittain säästettävän patoalueen ympärillä. Lisäksi rakennetaan Kangaskosken alapuolella sijaitsevaan retkikohteeseen ryhmäkäyttöön soveltuva laavu ja esteetön käymälä invapysäköintipaikan läheisyyteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144723

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt