Projekt
Utvecklingsprojekt - 101745

Kannattava metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.10.2019 - 17.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Puun lisääntyvä kysyntä edellyttää aktiivista metsäomaisuuden käyttöä. Metsän omistuksen luontainen kehitys, ikääntyminen, metsistä vieraantuminen, passivoivat omistusrakenteet ja tilojen pirstoutuminen ovat uhkana metsätalouden toimivuudelle. Metsätalous kaipaa uusia, omasta tahdostaan metsänomistajiksi ryhtyviä metsänomistajia. Kannattava metsänomistus -hanke kouluttaa metsätilan omistajanvaihdoksen ja metsänomistamisen talousasioita.Tavoitteena on, että uskallus ryhtyä metsänomistajaksi ja metsänomistamisen taloudellinen kannattavuus lisääntyisivät. Hankkeessa järjestetään koulutusta luentoina ja webinaareina. Hankkeessa tuotetaan myös koulutusmateriaalia itsenäiseen opiskeluun. Kannattava metsänomistus -koulutushanke kouluttaa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson metsänomistajia ja metsänomistamisen parissa työskenteleviä toimijoita kolmella aihealueella. Nämä ovat: 1. Aktiivinen ja yrittäjämäinen metsänomistus 2. Metsien omistusrakenne 3. Metsien tilarakenne

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

101745

Startdatum

31.10.2019

Slutdatum

17.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner