Hanke
Utvecklingsprojekt - 192993

Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.05.2022 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Elintarviketalouden laatutyössä ja laatuketjun rakentamisessa laadukkaalla kylvösiemenellä on merkittävä rooli. Kuluttajat ja elintarvikeketjun toimijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota elintarvikkeiden laatuun, alkuperään, tuotantotapaan, tuotannon tasaisuuteen ja koko elintarvikeketjun läpinäkyvyyteen. Vaatimuksiin tulee myös tuottajien vastata ja erityisen tärkeää niiden huomioiminen on nuoren viljelijän ja toimintaa aloittavan tilan kohdalla. Sertifioidun siemenen tuotannon ja käytön lisäämisen myötä tapahtuu positiivista kehitystä myös ympäristössä ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön tehokkuuden parantuessa. Lisäksi on oletettavaa, että erikoistumalla siemenviljelyyn on tuottajan mahdollisuus yltää parempaan taloudelliseen tulokseen ja luoda toimintaedellytykset tulevaisuuteen. Siemenviljan käyttöaste on Suomessa erittäin alhainen verrattuna muihin Euroopan maihin. Tällä hetkellä tuotantoa ja käyttöä rajoittaa mm. tuottajien ja tuotannon vähäinen määrä. Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon – hankkeen tavoitteena on lisätä siementuottajien määrää ja kasvattaa siemenviljan käyttöä suomalaisessa maataloudessa. Tämä tehdään tuomalla esiin siementuotannon hyödyt ja taloudellinen tulos. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoret viljelijät ja nostamaan siemenviljelyn hyväksi erikoistumisvaihtoehdoksi kasvinviljelytiloille. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien alueilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192993

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Bioekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Livsmedel
Ny affärsverksamhet
Riskhantering
jordbruk
klimatförändring
kommunikation
miljö
nätverk
resurseffektivitet
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt