Projekt
Utvecklingsprojekt - 192993

Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon

Satafood Kehittämisyhdistys ry

01.06.2022 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Elintarviketalouden laatutyössä ja laatuketjun rakentamisessa laadukkaalla kylvösiemenellä on merkittävä rooli. Kuluttajat ja elintarvikeketjun toimijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota elintarvikkeiden laatuun, alkuperään, tuotantotapaan, tuotannon tasaisuuteen ja koko elintarvikeketjun läpinäkyvyyteen. Vaatimuksiin tulee myös tuottajien vastata ja erityisen tärkeää niiden huomioiminen on nuoren viljelijän ja toimintaa aloittavan tilan kohdalla. Sertifioidun siemenen tuotannon ja käytön lisäämisen myötä tapahtuu positiivista kehitystä myös ympäristössä ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön tehokkuuden parantuessa. Lisäksi on oletettavaa, että erikoistumalla siemenviljelyyn on tuottajan mahdollisuus yltää parempaan taloudelliseen tulokseen ja luoda toimintaedellytykset tulevaisuuteen. Siemenviljan käyttöaste on Suomessa erittäin alhainen verrattuna muihin Euroopan maihin. Tällä hetkellä tuotantoa ja käyttöä rajoittaa mm. tuottajien ja tuotannon vähäinen määrä. Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon – hankkeen tavoitteena on lisätä siementuottajien määrää ja kasvattaa siemenviljan käyttöä suomalaisessa maataloudessa. Tämä tehdään tuomalla esiin siementuotannon hyödyt ja taloudellinen tulos. Hanke pyrkii tavoittamaan erityisesti nuoret viljelijät ja nostamaan siemenviljelyn hyväksi erikoistumisvaihtoehdoksi kasvinviljelytiloille. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan maakuntien alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

192993

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner