Hanke
Utvecklingsprojekt - 111466

Kansainvälisen residenssien innovaatioverkoston perustaminen Pohjois-Pohjanmaalle (KRIPA)

Iin kunta

31.07.2020 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

KRIPA-hankkeessa perustetaan Pohjois-Pohjanmaalle kansainvälinen taiteilijaresidenssien innovaatioverkosto, joka kokoaa yhteen maakunnan residenssitoimijat, resurssit ja voimavarat. Hankkeessa käynnistetään sektori- ja toimialarajat ylittävä yhteistyö maaseutuelinkeinojen sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Kolmivuotisessa hankkeessa vuosina 2020-2022 kartoitetaan residenssitoiminnan strategisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia sekä pilotoidaan residenssien välittäjäliiketoimintaa mm. matkailussa, taiteilijoiden työllistämisessä sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhankkeissa. Alueellisen verkoston rakentamisen lisäksi fokuksessa ovat residenssitoimijoiden osaamisen kehittäminen sekä kansainvälinen yhteistyö ja arktisen toimijuuden vahvistaminen luovalla alalla. Hankkeen toteuttajia ovat Iin kunta, Raahen kaupunki sekä Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja siihen haetaan rahoitusta EU:n maaseuturahastosta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111466

Aloituspäivämäärä

31.07.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Ny affärsverksamhet
kultur
nya tjänster

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt