Hanke
Utvecklingsprojekt - 9062

Kansainvälisestä metsäbiotaloudesta elinvoimaa -esiselvitys Kuudestaan alueelle

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 09.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke laatii esiselvitysraportin ja hankesuunnitelman kansainvälisen biotalouden ja eriyisesti metsäbitalouden vahvistamiseksi ja alan verkoston luomiseksi osana Kuudestaan-toimintaryhmän (Leader) alueen kehittämistä ja vahvistamista. Esiselvityshanke kartoittaa monitavoitteisen metsäbiotalouden ja sitä sivuavien kasviperäisten biomassojen käytön mahdollisuudet Kuudestaan -alueen ja erityisesti virolaisten (Tartto), slovakialaisten (Zvolen) ja italialaisten (Toscana) kesken. Myös osin muut EU-maat ja Leader-alueet voivat tulla tapauskohtaisesti kysymykseen tilanteen mukaan eri EU-maiden Leader-alueiden ja strategioiden valmisteluista riippuen. mm. Utrechtin biotalouskokous on osallistumisen kohteena. Äänekosken uusi biojalostamoinvestointi sekä kestävyyden, uusiutuvan energian ja vähähiilisyyden tavoitteet ovat hankkeen taustalla osana Kuudestaan alueen biotalouden vahvistamista ja kehittämistä. Hanke tuottaa esiselvityksen ja hankesuunnitelman tulevan kansainvälisen hankkeen pohjaksi. Hanke tarkastelee monipuolisesti puuhuoltoa, kasvibiomassojen hankintalogistiikkaa, metsityskysymyksiä, metsästystä, keräilyä sekä suojelu- ja matkailuasioita. Opetuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan asioita ja verkostoja selvitetään myöskin. Hanke lähestyy Kuudestaan -alueen kansalaisia, metsänomistajia, maanomistajia, metsäammattilaisia sekä opettajia ja tutkijoita seminaarien ja muun aktivoivan viestinnän, haastattelujen sekä työpajojen kautta. Kansainvälisellä tasolla ehditään kartoittaa lähinnä metsäsektoria sivuavat biotalousverkostot Leader-ryhmien sekä keskeisten yliopistojen, oppilaitosten, tutkimuslaitoisten, biotalousyritysten ja julkisorganisaatioiden tasolla. Hanke tukee osaltaan Kuudestaan alueen ja sen korkeakoulutoimintojen vahvistamista erityisesti Ähtärin Tuomarniemellä osana kansallisen biotalousstrategian linjausten jalkauttamista. Hankeraporttien ja hankesuunnitelman lisäksi hanke tuottaa aiheesta alueellisia työpajoja ja loppuseminaarin Ähtärissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9062

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt