Hanke
Utvecklingsprojekt - 144833

Kansainvälistymisen virtuaaliset mahdollisuudet

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

30.09.2020 - 28.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tämän esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää ne tavat joilla kansainvälistä yhteistyötä voitaisiin tehdä erilaisilla etäratkaisuilla ja millaisia sisältöjä kv. yhteistyössä voisi olla etäyhteyksiä käytettäessä. Lisäksi selvitetään, mitkä Jokivarsikumppanien kansainvälisistä kumppaneista olisivat kiinnostuneita lähtemään tällaiseen etäyhteyksin toteutettavaan hankkeeseen. Esiselvityshanketta tarvitaan, koska koronaepidemian aiheuttama tilanne on aivan uudenlainen eikä jokivarsikumppanien kansainvälisessä yhteistyössä ole aiemmin laajasti hyödynnetty etäyhteyksiä. Ennen varsinaisen kv. hankkeen käynnistämistä on siis selvitettävä, millaiset sisällöt olisivat alueen toimijoiden mielestä kiinnostavia ja toimivia etänä toteutettavassa hankkeessa ja millaisia teknisiä ratkaisuja on tarjolla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144833

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

28.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt