Hanke
Utvecklingsprojekt - 16180

Kansainvälisyydestä vetovoimaa Pyhäjärviseudulle

Leader Pyhäjärviseutu ry

22.10.2015 - 17.05.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Leader Pyhäjärviseutu on luonteva taho edistämään alueen kansainvälisyyttä, koska yksi Leaderin painopisteistä on kansainvälisyyden edistäminen. Alueen toimijoille tarjotaan monipuolisesti käyttöön Leader-ryhmien kansainvälinen verkosto. Hankkeessa etsitään ja välitetään alueen toimijoille kv-kumppaneita, järjestetään opintomatkoja ja isännöidään vierailuja, autetaan kansainvälisten hankkeiden edellyttämien asiakirjojen laatimisessa, koordinoidaan kansainvälistä hanketoimintaa ja edistetään toimijoiden kansainvälistymisvalmiuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat yhdistykset (esim. harrasteseurat, metsästysseurat, urheiluseurat, partio, VPK), yritykset, yrittäjäyhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat ja kunnat. Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16180

Aloituspäivämäärä

22.10.2015

Loppumispäivämäärä

17.05.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt