Projekt
Utvecklingsprojekt - 64267

Kansainvälisyys tutuksi nuorille

Keurusseudun Partiolaiset r.y.

19.01.2018 - 13.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kansainvälisyys tutuksi nuorille - hanke on esiselvityshanke, jonka aikana kartoitetaan nuorten toiveita ja tarpeita nuorille suunnatun toiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa halutaan aktivoida nuoria ja selvittää, minkälaista tekemistä ja toimintaa nuoret itse kaipaisivat, kun tarjolla olisi mahdollisuus kansainväliseen toimintaan ja rajat ylittävään yhdessä tekemiseen yhteistyössä virolaisten toimijoiden kanssa. Esiselvityshankkeessa selvitetään, mitä virolaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava yhteinen, nuorille suunnattu hanke voisi voisi pitää sisällään. Hankkeen tavoitteena on luoda suunnitelma ja valmiudet kansainväliselle projektille, jossa saadaan nuorille lisää aitoja sosiaalisia kontakteja maiden rajojen yli. Hankkeen aikana tavoitetaan ja sitoutetaan nuoret ja muut yhteistyökumppanit hanketta seuraavaan kansainväliseen projektiin. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä oppimista toisesta kulttuurista molemmin puolin, kielten oppimista, uusien asioiden, taitojen, harrastusten kokemista ja oppimista sekä uusien verkostojen syntymistä. Esiselvityshankkeen tuloksena voidaan hakea kansainvälistä hanketta yhdessä virolaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa järjestetään nuorille suunnattu tapahtuma- ja toimintapäivä, käydään muiden toimijoiden järjestämissä, nuorille tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä kierretään kouluissa. Kutsutaan myös koolle muita nuorten parissa toimivia tahoja. Hankkeessa tehdään kaksi tutustumismatkaa Viroon ja kutsutaan virolaiset tutustumaan Keurusseutuun. Hanke on avoin kaikille lapsille ja nuorille. Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan erityisesti n. 10-16 vuotiaille, mutta hankkeeseen osallistuu myös tätä vanhempia nuoria mm. ohjaajina. Hankkeen pääasiallisena toiminta-alueena on Keuruu lähialueineen. Hallinnoijana ja toteuttajana on Keurusseudun partiolaiset, ja hankkeeseen palkataan osa-aikainen työntekijä. Hankkeen kesto on 6kk toteutusajalla 19.1.2018 - 31.8.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

64267

Startdatum

19.01.2018

Slutdatum

13.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner