Projekt
Utvecklingsprojekt - 84449

Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokaviesti vuoteen 2030 – Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä

MTK Häme ry

01.11.2018 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tehtävänä on edistää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien ruokasektorin tunnettuutta, kehitystä sekä yhteistä tekemistä monipuolisen tiedotuksen sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Hankkeessa tehdään näkyväksi alueen ruokajärjestelmä, mitä se tarkoittaa, miten eri osaset kytkeytyvät toisiinsa ja miten se toimii nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti tuodaan esiin ruuantuotannon kestävyyttä, ilmastokysymyksiä, hiilensidontaa, uusia innovaatioita, tulevaa maatalous- ja ruokapolitiikkaa sekä aluetaloudellista vaikuttavuutta. Samalla tuotetaan suuntaviivat Kanta- ja Päijät-Hämeen tulevaisuuden ruokatuotannon kasvulle ja kehittymiselle vuoteen 2030. Hanke luo edellytyksiä Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokamaakuntaimagon vahvistumiselle sekä kuluttajien ja ruokaketjun alkupään toimijoiden vuorovaikutukselle. Hankkeen päättyessä maakunnallisten päättäjien ja asukkaiden ymmärrys ruokasektorin merkityksestä alueelle on lisääntynyt ja mahdollisten vakiintuneiden ruokatapahtumien kautta myös alueen ruokamatkailun vetovoima on kasvanut. Uusilla, toimintansa mahdollisesti käynnistävillä, maakunnilla on hyvät eväät ruokasektorin kehittämiselle. EU:n uuden maatalouspolitiikan toimenpanon käynnistyessä vuoden 2020 jälkeen alueen maatalousyrittäjillä ja ruokasektorin toimijoilla on selkeämpi käsitys alansa kehittymisedellytyksistä sekä tukipolitiikan ja markkinakysynnän tarjoamista mahdollisuuksista. Valmiudet alan kehittäjien tiiviin yhteistyön jatkumiselle ovat hyvät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84449

Startdatum

01.11.2018

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner