Hanke
Utvecklingsprojekt - 16100

KANTAMA

Oulunkaaren kuntayhtymä

30.04.2016 - 13.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun IBFood-projektissa vuonna 2012 tehdyn pro gradu -tutkimuksen mukaan suomalaiset elintarvikealan pk-yritykset ovat kasvuhakuisia ja ne etsivät innovatiivisia ja vaihtoehtoisia tapoja kansainvälistyä perinteisen viennin lisäksi. Yksi vaihtoehto pienten kuluttajatuotteita valmistavien yritysten kansainvälistymiseen on tapahtumamarkkinointi. Tapahtumia on tarjolla sekä Suomessa että muualla maailmassa joulutoreista katumarkkinoihin ympärivuotisesti. Kasvava "tapahtumamarkkinointi -business" tarjoaa pohjoisen pienyrityksille oivan kanavan tuotteittensa kansainväliseen myyntiin. Kynnys lähteä itsenäisesti markkinoille on pienyrityksille kuitenkin erittäin suuri. Ne tarvitsevat ulkopuolista tukea osallistuakseen kansainvälisiin tapahtumiin omien resurssien niukkuuden vuoksi. Yritykset tarvitsevat tietoa siitä, miten myynti tapahtuu, millaisia tuotteita ja palveluja tulee tarjota ja miten viestitään yrityksen tuotteista ja imagosta. Logistiikan ja myynnin organisointiin paikan päällä tarvitaan yhteistyötä muun muassa paikallisten toimijoiden ja yritysten kanssa. KANTAMA - tiedonhankintaprojektissa kerätään tietoa tapahtumamarkkinoinnista, selvitetään mihin markkinoihin yritysten kannattaisi jatkossa osallistua ja miten toiminta tulisi organisoida. Opintomatkoilla verkostoidutaan ja solmitaan kontakteja kohdemarkkinoiden toimijoihin. Opintomatkojen tueksi tehdään esittelymateriaalia ja opintomatkoille osallistuvat yrittäjät tuottavat itsenäisesti sisältöä hankkeen mediasivuille. KANTAMA- projektin ensisijaisen kohderyhmä on Oulunkaaren seutukunnan ja lähialueiden pienet elintarvike-, käsityö- ja luonnontuotealan yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16100

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

13.05.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
marknadsföring
nätverk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt