Projekt
Utvecklingsprojekt - 14817

Kantri & Co. Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille

Kajaanin kaupunki

01.01.2016 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen yleistavoitteena on horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö arvoketjujen toimijoiden sekä yli toimialojen rajojen esimerkiksi biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien löytämiseksi, innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa elintarvike- ja luontoalan yrittäjien ja aloittavien yrittäjien menestymisedellytyksiä, toiminnan laatua, kannattavuutta ja kilpailukykyä, heidän osaamistaan kehittämällä. Tavoite on vahvistaa heidän valmiuksia ja osaamista erityisesti elintarvikelainsäädäntöön että asiakasvaatimuksiin liittyen. Tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä kohderyhmien parissa, mukaan lukien em. alojen opiskelijat, uusien tuotteiden ja palveluiden syntyminen osaamisen lisääntymisen kautta, sekä yrittäjien välisen yhteistyön lisääntyminen. Tavoiteltavana tuloksena on maakunnassa jalostettujen uusien tuotteiden ja palveluiden tuotantomäärien lisääntyminen. Hanke tavoittelee uudenlaisen yritystoiminnan synnyttämistä luonto-, luonnontuote-, elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostuksessa, sekä liikevaihdon nousua (missä tavoitteena on ylläpitää viime vuosina saavutettu kasvu-ura) että työvoiman määrän kasvu em. yrityksissä (tämä ollut viime vuosina vain lievällä kasvu-uralla). Uusien yritysten tavoiteltu nettolisäys vuoteen 2020 mennessä on Maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmassa 5 kpl, mihin myös tämä hanke on keskeisesti vaikuttamassa. Tavoitteena on myös lisätä kehittäjätahojen, yrittäjien, aloittavien yrittäjien ja KAOn opiskelijoiden verkostoitumista Impilinna innovaatioympäristössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14817

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner