Hanke
Utvecklingsprojekt - 14817

Kantri & Co. Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille

Kajaanin kaupunki

01.01.2016 - 30.07.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen yleistavoitteena on horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö arvoketjujen toimijoiden sekä yli toimialojen rajojen esimerkiksi biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien löytämiseksi, innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa elintarvike- ja luontoalan yrittäjien ja aloittavien yrittäjien menestymisedellytyksiä, toiminnan laatua, kannattavuutta ja kilpailukykyä, heidän osaamistaan kehittämällä. Tavoite on vahvistaa heidän valmiuksia ja osaamista erityisesti elintarvikelainsäädäntöön että asiakasvaatimuksiin liittyen. Tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä kohderyhmien parissa, mukaan lukien em. alojen opiskelijat, uusien tuotteiden ja palveluiden syntyminen osaamisen lisääntymisen kautta, sekä yrittäjien välisen yhteistyön lisääntyminen. Tavoiteltavana tuloksena on maakunnassa jalostettujen uusien tuotteiden ja palveluiden tuotantomäärien lisääntyminen. Hanke tavoittelee uudenlaisen yritystoiminnan synnyttämistä luonto-, luonnontuote-, elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostuksessa, sekä liikevaihdon nousua (missä tavoitteena on ylläpitää viime vuosina saavutettu kasvu-ura) että työvoiman määrän kasvu em. yrityksissä (tämä ollut viime vuosina vain lievällä kasvu-uralla). Uusien yritysten tavoiteltu nettolisäys vuoteen 2020 mennessä on Maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmassa 5 kpl, mihin myös tämä hanke on keskeisesti vaikuttamassa. Tavoitteena on myös lisätä kehittäjätahojen, yrittäjien, aloittavien yrittäjien ja KAOn opiskelijoiden verkostoitumista Impilinna innovaatioympäristössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14817

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

30.07.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedelsförädling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt