Hanke
Utvecklingsprojekt - 12759

KANTRI-INNO – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

01.11.2015 - 23.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille kuuteen eri teemaan liittyen: Hanke järjestää koulutuskokonaisuuksia, jotka lisäävät yrittäjien osaamista sekä uudistavat elinkeinoja. Koulutusteemoja ovat: - maidon- ja lihantuotanto - kasvinviljely - luomu - maatilan sukupolvenvaihdos - mehiläistarhaus - bioenergia ja metsätalous

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12759

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

23.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt