Projekt
Utvecklingsprojekt - 82973

Kantri-Sampo -Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen

Kajaanin kaupunki

01.07.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kohderyhmä Verkostotoimijat: Kainuulaiset luonnonvara-, elintarvike- ja hyvinvointialojen yrittäjät, ruokapalveluyrittäjät, yrittäjiksi aikovat, luonnonvara-alan opiskelijat ja alan toimijaorganisaatiot (KAO, KAMK, MTK, Luke, ProAgria Itä-Suomi ry, Arktiset Aromit), jotka hyödyntävät tai olisivat kiinnostuneita hyödyntämään palveluissaan paikallisia elintarvike- ja luonnontuotejatkojalosteita ja -palveluita, myös matkailuun kytkeytyen. Tavoite Tavoitteena on horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö arvoketjujen toimijoiden sekä yli toimialojen rajojen esimerkiksi biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien löytämiseksi, innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian kehittämiseksi. Parantaa elintarvike-, hyvinvointi- ja luontoalojen yrittäjien ja aloittavien yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä, yrittäjyysvalmiuksia ja asiakaslähtöisyyden ja lainsäädännön huomioon ottavaa palvelu- ja tuotekehitystä yllämainittujen kohderyhmien parissa. Toimenpiteet Kohderyhmälle tarjottavat palvelut, työpajat, pienryhmät ja opintomatkat, asiantuntijaohjaus toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi Tulokset Yrittäjien osaaminen ja yhteistyö on lisääntynyt, uusia tuotantoketjuja ja toimintamalleja sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita on syntynyt Vaikutukset Toimialojen osaaminen ja innovatiivisuus lisääntyy. Vaikutus näkyy positiivisesti Kainuun aluekehityksessä ja työllisyydessä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

82973

Startdatum

01.07.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner