Hanke
Utvecklingsprojekt - 82973

Kantri-Sampo -Luonnosta ja elintarvikealalta hyvinvointia ja palveluita Kainuuseen

Kajaanin kaupunki

30.06.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kohderyhmä Verkostotoimijat: Kainuulaiset luonnonvara-, elintarvike- ja hyvinvointialojen yrittäjät, ruokapalveluyrittäjät, yrittäjiksi aikovat, luonnonvara-alan opiskelijat ja alan toimijaorganisaatiot (KAO, KAMK, MTK, Luke, ProAgria Itä-Suomi ry, Arktiset Aromit), jotka hyödyntävät tai olisivat kiinnostuneita hyödyntämään palveluissaan paikallisia elintarvike- ja luonnontuotejatkojalosteita ja -palveluita, myös matkailuun kytkeytyen. Tavoite Tavoitteena on horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö arvoketjujen toimijoiden sekä yli toimialojen rajojen esimerkiksi biotalouden kehityksen edellyttämien uusien yhteyksien löytämiseksi, innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden ja uudenlaisen teknologian kehittämiseksi. Parantaa elintarvike-, hyvinvointi- ja luontoalojen yrittäjien ja aloittavien yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä, yrittäjyysvalmiuksia ja asiakaslähtöisyyden ja lainsäädännön huomioon ottavaa palvelu- ja tuotekehitystä yllämainittujen kohderyhmien parissa. Toimenpiteet Kohderyhmälle tarjottavat palvelut, työpajat, pienryhmät ja opintomatkat, asiantuntijaohjaus toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi Tulokset Yrittäjien osaaminen ja yhteistyö on lisääntynyt, uusia tuotantoketjuja ja toimintamalleja sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita on syntynyt Vaikutukset Toimialojen osaaminen ja innovatiivisuus lisääntyy. Vaikutus näkyy positiivisesti Kainuun aluekehityksessä ja työllisyydessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

82973

Aloituspäivämäärä

30.06.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
naturprodukter
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt