Projekt
Utvecklingsprojekt - 183973

KantriKasvu – Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin

Kajaanin kaupunki

31.05.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittäjien sekä metsänomistajien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä. Maakunnan päätuotantosuuntien (maito ja naudanliha) tuotantopotentiaalin ylläpito ja kehittäminen kestävällä tavalla sekä tuotannon monipuolistaminen alueen erikoismaataloutta (vertikaaliviljely, erikoiskasvit, marjat, hedelmät, hyönteistalous), luomutuotantoa sekä metsien monikäyttöä kehittämällä. Toimenpiteillä tavoitellaan tuotantoalojen kannattavuuden lisäämistä, päätuotantosuuntien suhteellisen osuuden ylläpitämistä, uudistumista ja erikoistumista, luomutuotannon lisäämistä, maatilojen sukupolvenvaihdosten tukemista ja tuotannollisten investointien edistämistä. Hankkeessa kiinnitetään huomiota Neuvo 2020 järjestelmän piirissä olevien neuvontojen tutuksi tekemiseen viljelijöiden parissa. Koulutuksiin osallistuvat yrittäjät voivat valita eri teemoista tarpeelliseksi katsomansa koulutuspäivät. Koulutukset eivät ole tutkintoperusteisia. Koulutusta annetaan luokkaopetuksen lisäksi verkkokoulutuksena, tutustumiskäynteinä tai pilotointeihin osallistumalla ja ulkomaan opintomatkalla. Opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus osallistua useimpiin koulutuksiin nettiyhteyden kautta. Uusia innovatiivisia verkkokoulutuksia kehitetään ja/tai tuodaan paikallisten yrittäjien ulottuville, yrittäjien ulottuville, digitaalisuus näkyy toteutuksessa mm. uusien menetelmien ja ohjelmien käyttöönottona. Osa koulutuksista järjestetään pilotointien avulla (joko kokonaan tai osittain), joissa keskitytään käytännön taitojen opetukseen. Koulutuspäiviä on suunniteltu olevan yhteensä 45 pv. Koulutusteemoja ovat: 1. Maidon- ja lihantuotanto 2. Tulevaisuuden viljelymenetelmät ja kasvit puutarhatuotannossa 3. Luomu 4. Maatilan talouden hallinta ja spv 5. Hyönteistalous 6. Metsien monikäyttö Määrälliset tavoitteet koulutusten suhteen: • Opiskelijoita 135 • Opiskelijatyöpäiviä 350 (á 8 h)

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

183973

Startdatum

31.05.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner