Hanke
Utvecklingsprojekt - 183945

KantriKestävä

Kajaanin kaupunki

30.04.2022 - 30.07.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on tukea ruokaketjuun ja luontoon liittyvää liiketoimintaa tukemalla yrittäjää uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyy eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajojen. Kohtauspaikkoja asiakkaille ja yrityksille, välitetään tietoa hyvistä käytänteistä ja mahdollistetaan verkostoituminen. Etsitään ratkaisuja elintarvike- ja luonnontuotealan ongelmakohtiin, toteutetaan pilottikokeiluja, tuotetestauksia ja kehitetään ja vahvistetaan teknistä ja digitaalista osaamista. Lisätään osallistujien osaamista, tietämystä ja perusteita erilaisten tuotteiden valmistus-, tuotteistus, ja laatuprosesseihin liittyen. Yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja järjestetään valmennuksia. Opintomatkat tuo uusia innovaatioita tuotekehitykselle. Toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuvien yritysten eteenpäin ohjausta. Yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja opiskelijat saavat esimerkkejä yritystoimintaansa, joiden avulla on mahdollisuus luoda yhteistyötä. Uusia toimivia kanavia jakaa oman alan uutta tietoa ja toimintatapoja sekä ottaa vastaan tietoa hyvistä käyttäneistä sekä palveluiden ja palvelutuotteiden myymiseen. Kainuussa on laajaa osaamista ja valmiuksia elintarvike- ja luonnontuotealan yrittäjyyden ja uusien jatkojalosteiden kehittämisessä. Yrittäjät ovat löytäneet innovatiivisia keinoja tuoda lisäarvoa tuotteilleen ja yritysten tarjoamien palvelutuotteiden ja palvelukokonaisuuksien laatu on kasvanut. Yhteydet julkisen palvelun järjestäjien ja yrittäjien kesken on tuonut jatkuvuutta luonto- ja hyvinvointialojen palvelujen tarpeelle ja sitä kautta kannattavuudelle. Yritysten kilpailukyky on parantunut ja uutta yrittäjyyttä ja yritystoimintaa on syntynyt. Eläimen eettinen käyttö luonto-, terveys- ja hyvinvointialojen palvelukokonaisuuksissa on lisääntynyt. Kainuuseen on syntynyt uutta yrittäjyyttä ja uudenlaisia palvelutuotteita ja palvelukokonaisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183945

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.07.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Etablering av företagsverksamhet
Internationell/Internationalisering
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Livsmedel
Livsmedelsförädling
green care
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt