Projekt
Utvecklingsprojekt - 283610

KantriLuonto

Kajaanin kaupunki

- 30.07.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kainuulaiset luonnontuotteisiin pohjautuvat elintarvikealan-, luontoperustaisten palvelujen- ja luonnontuotealan yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat ja alan toimijaorganisaatiot. Rohkaista ja tukea uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien elintarvikealan, luontoperustaisten palvelujen ja luonnontuotealan yritysten syntymistä. Lisätä ymmärrystä tuotteiden valmistus-, tuotteistus- ja laatuprosesseissa, jotka auttavat osallistujia kehittämään osaamista ja taitoja uusien asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden synnyttämiseksi. Edistää innovaatioita, joka voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää alueen taloudellista kehitystä. Auttaa yrityksiä laajentamaan markkinoitaan ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia verkoston kautta. Tarjotaan asiantuntijaohjausta, valmennusta, työpajoja ja tilaisuuksia uusien palveluiden ja tuotteiden syntymisen tueksi ja yrittäjyyden kehittämiseksi ja kotimaan- ja ulkomaanopintomatkoja osallistujien verkostoitumiseksi ja uusien käytäntöjen oppimiseksi. Välitetään valtakunnallisista verkostoista ajankohtaista tietoa. Mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin, joissa yrittäjät voivat tuoda esille omia tuotteitaan ja palvelujaan.   On syntynyt uusia luonnontuotteisiin pohjautuvia elintarvikealan-, luontoperustaisten palvelujen- ja luonnontuotealan yrityksiä, palveluja ja tuotteita. Osaaminen on lisääntynyt ja on myönnetty uusia laatusertifikaatteja. Yrittäjät saaneet oppia muiden alueiden menestyvien yritysten parhaista käytänteistä, joka parhaimmillaan synnyttää uusia ideoita ja näkökulmia omalle liiketoiminnalle. Yrityksille syntynyt yritysryhmähankkeita ja haettu erilaisia rahoituksia toiminnan kehittämisen tueksi. Yritykset verkostoituneet yli toimialarajojen. On syntynyt uusia yhteistyökumppanuuksia ja tarvetta palveluille. Kainuulainen yritys on kilpailukykyinen, tuo uusia tuotteita ja palveluja rohkeasti esiin valtakunnallisesti ja vientituotteena.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

283610

Slutdatum

30.07.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationssökningsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner