Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 105964

Käräjätalon 1. vaiheen remontti

Härmä-Seura ry

08.07.2019 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Alahärmän keskustaajaman kyläkuvaa parantava ja kaunistavar rappioituneen talon kokonaiskunnostus korjaamalla lahoviat ja puutteet.Tavoitteena on myös historiallisesti merkittävän rakennuksen säilyminen

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

105964

Startdatum

08.07.2019

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner