Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 199116

Karhula kylätalo

Kouvan Kalastuskunta

29.03.2022 - 22.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Karhula kylätalon korjaus lämmityksen ja pihatöiden osalta

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

199116

Startdatum

29.03.2022

Slutdatum

22.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner