Hanke
Investering - 178303

Karhuseutu energiatehokkaasti ja ekologisesti tulevaisuuteen 2021

Karhuseutu ry

06.09.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja yhdistystoiminnan ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Alatoimenpiteillä voidaan hankkia ja kunnostaa erilaisia sisä- ja ulkopaikkoja, parantaa niiden energiatehokkuutta, käyttöikää ja monipuolista käyttöä. Lisäksi voidaan kehittää esim. jäte- ja kierrätyspisteitä sekä tehdä muita ympäristön ja materiaalien yhteiskäyttöä edistäviä toimenpiteitä. Myös kuljetuskustannuksia ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä tukevia ratkaisuja voidaan tukea. Myös erilaiset digitaaliset ratkaisut esim. harrastusten järjestämisessä voidaan katsoa hankkeen toimenpiteiksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

178303

Aloituspäivämäärä

06.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt