Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 31290

Karigasniemen vesihuoltoverkoston laajennus

Inarin Lapin Vesi Oy

14.07.2016 - 22.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa laajennetaan vesihuoltoverkostoa kattamaan Karigasniemen kylän ja Karigasniemen koulun alue. Hankkeen avulla pyritään vähentämään haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta Inarijokeen, joka on EU:n rajajoki. Kuormitusta vähennetään sekä liittämällä asuin- ja lomakiinteistöjä keskitetyn vesihuollon piiriin, että kasvattamalla puhdistamolle tulevaa jätevesivirtaamaa lähemmäksi mitoitusvirtaamaa. Lisäksi hankkeella saadaan toimitettua kohdealueella omien vesikaivojen varassa oleville kiinteistöille talousvettä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

31290

Aloituspäivämäärä

14.07.2016

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt