Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 31290

Karigasniemen vesihuoltoverkoston laajennus

Inarin Lapin Vesi Oy

15.07.2016 - 22.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa laajennetaan vesihuoltoverkostoa kattamaan Karigasniemen kylän ja Karigasniemen koulun alue. Hankkeen avulla pyritään vähentämään haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta Inarijokeen, joka on EU:n rajajoki. Kuormitusta vähennetään sekä liittämällä asuin- ja lomakiinteistöjä keskitetyn vesihuollon piiriin, että kasvattamalla puhdistamolle tulevaa jätevesivirtaamaa lähemmäksi mitoitusvirtaamaa. Lisäksi hankkeella saadaan toimitettua kohdealueella omien vesikaivojen varassa oleville kiinteistöille talousvettä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

31290

Startdatum

15.07.2016

Slutdatum

22.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner