Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 34224

Kärsämäen taajaman laajakaistaverkon rakentaminen – vaihe II

PyhäNet Oy

01.11.2016 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun tietoliikenneyhteydet ovat kansallinen välttämättömyys: Kärsämäen kunta pitää erittäin tärkeänä, että luotettavat ja nopeat tietoliikenneyhteydet (valokuituyhteydet) ovat käytettävissä koko kunnan alueella. Toimivat tietoverkkoyhteydet asukkaille ja elinkeinoelämälle ovat kunnan kehittymisen ja elinvoimaisuuden tärkeimpiä edellytyksiä. Valokuituyhteyksillä turvataan ja laajennetaan yritysten ja kunnan tietoliikenneyhteyksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää yksityisiä ja julkisia sähköisiä palveluja ja elinkeinotoimintaa. Ilman nopeita ja luotettavia yhteyksiä yritystoimintaa on mahdotonta harjoittaa tai kehittää digitalisaation edellyttämällä tavalla. Kärsämäen kunnan yritysten toimipaikkatiheys on erittäin korkea, 267 toimipaikkaa. Toimipaikkoja on 99/1000 asukasta, kun koko maan keskiarvo on 65/asukas. Tavoitteena on hyödyntää rakennettua valokuiturunkoverkkoa mahdollisimman hyvin ja rakentaa laajakaistaliittymät taajama-alueen ja kylien yrityksille, kotitalouksille ja kunnan toimipisteille. Hankkeen tuloksena valokuituverkkoon on liitetty noin 40 kiinteistöä ja lisäksi rakennettu verkko riittää kapasiteetiltaan myös tulevaisuuden tarpeisiin. Tuloksia hyödyntävät verkkoon kytketyt yritykset, kunta ja yksityiset taloudet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

34224

Startdatum

01.11.2016

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner