Projekt
Utvecklingsprojekt - 84637

Kartanot kiitoon

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

31.03.2019 - 28.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on neljän maaseutumatkailuyrityksen yritysryhmähanke, jossa hallinnoijana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Hankkeessa mukana olevat maaseutumatkailuyritykset ovat tehneet yhteistyötä yli 15 vuotta. Hankkeessa mukana olevat yritykset kehittävät ja uudistavat toimintaansa mahdollisuuksien mukaan yritysryhmänä. Yritykset toteuttavat hankkeessa yhteismarkkinointia ja lisäävät osaamistaan yhteisen koulutuksen ja opintomatkojen avulla. Yritykset kehittävät ja tuotteistavat palvelujaan siten, että ne tukevat kunkin yrityksen toiminnan kehittymistä, mutta muodostavat myös toisiaan tukevia ja täydentäviä palvelukokonaisuuksia, jotka mahdollistavat yritysten yhteismarkkinoinnin muodostettavat yritysryhmäkohtaisen brandin avulla. Kun kunkin yrityksen kilpailukyky paranee lisääntyy samalla yritysryhmän kilpailukyky kokonaisuutena. Hankkeelle palkataan osa-aikainen projektipäällikkö, joka on lähtökohtaisesti markkinoinnin ja/tai matkailutuotteiden kehittämisen asiantuntija. Yritykset ja projektipäällikkö hakevat tuekseen ostopalveluina hankittavia asiantuntijapalveluita ja koulutusta, jotka toteutetaan kaikille yritysryhmässä mukana oleville yrityksille yhteisesti, mutta joiltakin osin myös yrityskohtaisesti. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankeaika on 1.4.2019-31.4.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84637

Startdatum

31.03.2019

Slutdatum

28.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner