Projekt
Utvecklingsprojekt - 15576

Kartta vie luontoon

SK Vuoksi ry

06.10.2015 - 29.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoite: Kehittää Etelä-Karjalan LEADER-alueiden koulujen luontoliikuntamahdollisuuksia seuraavin toimenpitein: 1) Tuottaa alueen kullekin perusopetuksen koululle sekä Jaakkiman opistolle, Joutsenon vastaanottokeskukselle sekä Päivärannan ja Asinsaaren leirikeskuksille tarpeen ja olosuhteiden perusteella yksi tai useampi seuraavista, opetusta ja liikuntaa palvelevista kartoista: Pihakartta, lähi-/sprinttikartta ja tavanomainen suunnistuskartta sekä viimeksi mainittuun MOBO-rata. Mukaan otetaan myös ne koulut, jotka on vastikään lakkautettu, mutta joiden kartoilla on nähtävissä muuta käyttöä. 2) Nimetä kullekin koululle vastuuseura, jonka tehtävänä on kyseisen koulun karttojen osalta: - kartta-aineistojen ylläpitäminen sekä järjestäminen koulun käyttöön, vähintään koko hankkeen keston ajan sekä - toteuttaa mahdollisen MOBO-radan vaatimat toimenpiteet.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

15576

Startdatum

06.10.2015

Slutdatum

29.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner