Hanke
Utvecklingsprojekt - 84600

Karvakorvat työkaverina – Eläinavusteiset yritykset kehittävät porukassa

ProAgria Oulu ry

31.10.2018 - 29.09.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavien yritysten yritysryhmä hanke, jonka päätavoitteita ovat, että mukana olevat yritykset verkostoituvat alan yritysten ja sidosryhmien kanssa - yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden parantamiseksi, - toimintansa ja palveluidensa kehittämiseksi sekä - eläinavusteisen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Konkreettiset yhteiset ja yrityskohtaiset kehittämistoimet on valittu yrittäjien todellisista tarpeista lähtien. Hankkeessa toteutetaan verkostoitumistapaamisia ja opintomatkoja, joiden tavoitteena on benchmarking -oppiminen, yhteistyömallien ja kumppanuuksien kehittäminen ja vakiinnuttaminen eläinavusteisen työskentelyn osalta. Lisäksi yrittäjät haluavat kehittää / kouluttaa itseään sekä yritystoimintansa johtamisessa kuin myös ammatillisissa taidoissaan. Oppimisen ja osaamisen lisääntymisen myötä yritykset kehittävät ja tuotteistavat palveluitaan. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena lisätä ryhmän yrittäjien voimavaroja sekä parantaa jaksamista ja työhyvinvointia. Kehittämishankkeen tärkein kohderyhmä ovat ne eläinavusteisen toiminnan yritykset, joiden kanssa hanke toteutetaan. Välillisesti hyödynsaajina ovat kyseisten yritysten asiakkaat sekä sidosryhmät. Hankkeen toimenpiteillä tehdään eläinavusteista toimintaa tunnetummaksi, mikä hyödyttää kaikkia alan toimijoita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84600

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

green care
häst
utvecklande av företagsgrupp
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt