Projekt
Utvecklingsprojekt - 84600

Karvakorvat työkaverina – Eläinavusteiset yritykset kehittävät porukassa

ProAgria Oulu ry

01.11.2018 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hanke on eläinavusteista toimintaa harjoittavien yritysten yritysryhmä hanke, jonka päätavoitteita ovat, että mukana olevat yritykset verkostoituvat alan yritysten ja sidosryhmien kanssa - yritysten liiketoiminnan ja kannattavuuden parantamiseksi, - toimintansa ja palveluidensa kehittämiseksi sekä - eläinavusteisen toiminnan tunnetuksi tekemiseksi. Konkreettiset yhteiset ja yrityskohtaiset kehittämistoimet on valittu yrittäjien todellisista tarpeista lähtien. Hankkeessa toteutetaan verkostoitumistapaamisia ja opintomatkoja, joiden tavoitteena on benchmarking -oppiminen, yhteistyömallien ja kumppanuuksien kehittäminen ja vakiinnuttaminen eläinavusteisen työskentelyn osalta. Lisäksi yrittäjät haluavat kehittää / kouluttaa itseään sekä yritystoimintansa johtamisessa kuin myös ammatillisissa taidoissaan. Oppimisen ja osaamisen lisääntymisen myötä yritykset kehittävät ja tuotteistavat palveluitaan. Lisäksi hankkeessa on tavoitteena lisätä ryhmän yrittäjien voimavaroja sekä parantaa jaksamista ja työhyvinvointia. Kehittämishankkeen tärkein kohderyhmä ovat ne eläinavusteisen toiminnan yritykset, joiden kanssa hanke toteutetaan. Välillisesti hyödynsaajina ovat kyseisten yritysten asiakkaat sekä sidosryhmät. Hankkeen toimenpiteillä tehdään eläinavusteista toimintaa tunnetummaksi, mikä hyödyttää kaikkia alan toimijoita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84600

Startdatum

01.11.2018

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner