Projekt
Utvecklingsprojekt - 213474

Kase ERKKA – Erikoiskasviviljelijäksi yhteistyöllä

Lestijärven kunta

01.12.2022 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Alueella on ollut enenevässä määrin kiinnostusta erikoiskasvien viljelyyn. Maatiloilla ja maaseutuyrityksissä se on nähty vaihtoehtona monipuolistaa viljelyä sekä vahvistaa kilpailukykyä uudella liiketoiminnalla. Alueella aiemmin toteutettujen hankkeiden myötä innostus ja osaaminen erikoiskasviviljelyä kohtaan on kasvanut, mutta silti kynnys viljelyn aloittamiseen on korkea. Tietoa on saatu mm. tuotekehityksestä ja uuden viljelytavan käyttöönotosta, mutta kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta konkreettista tietoa ja neuvontaa on hyvin vähän saatavilla. Erikoiskasvien tuotannossa kasvien kasvatusajat ovat usein hyvin pitkiä ja siten viljelytuotot ovat saatavissa vasta usean kasvukauden jälkeen. Kokonaisuudessaan se sitoo pääomia hehtaaria kohden pitemmäksi ajaksi kuin tavanomaiset viljelykasvit. Perustellulla tiedolla ja neuvonnalla saataisiin lisättyä viljelijöiden tietämystä erikoiskasveista ja niiden taloudellisesta kannattavuudesta. Tiedon lisääntymisen myötä erikoiskasviviljelyn pinta-alat saadaan kasvamaan, kun viljelijät voivat aloittaa viljelyn pienemmillä pinta-aloilla yhteistyössä muiden viljelijöiden kanssa. Viljelypinta-alojen kasvaessa myös tuotantoerät kasvavat, jolloin yhteistyö jatkojalostuksessa ja markkinoinnissa tehostuu. Näin ollen tuotetta saadaan suurempia eriä markkinoille joko myytäväksi tai omaan jatkojalostukseen. Hyödyntämällä olemassa olevia ja hankittavia koneita ja laitteita yhteisesti saadaan kustannussäästön lisäksi tuotanto laajenemaan nopeammin kuin yksittäisten yrittäjien viljelyn osalta. Samalla tuotannon riskiä hajautetaan useammalle yrittäjälle ja kasvupaikalle. Hankkeen tavoitteena on saada lisää erikoiskasvien viljelyä alueelle sekä useampia viljelijöitä, jotka saisivat lisätuottoa pelloistaan. Hankkeen toimilla levitetään tietoisuutta erikoiskasviviljelystä mahdollisuutena pienille tiloille. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia sopimusviljelykumppaneita sekä lisätä kontakteja yritysten ja viljelijöiden välille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213474

Startdatum

01.12.2022

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner