Projekt
Utvecklingsprojekt - 294552

Kase ESSI – selvityshanke energian varastoinnista (energy storage systems)

Lestijärven kunta

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kase ESSI –selvityshankkeessa selvitetään energian varastoinnin mahdollisuuksia Kaustisen seutukunnan alueella. Selvitettäviä osa-alueita ovat seudun läpi kulkeva logistiikka, sähkö- ja kaukolämpöverkot sekä mahdolliset suuret energiavarastot kantaverkon yhteydessä. Hankkeen tuloksena syntyy käsitys sähköisen logistiikan tulevaisuuden mahdollisuuksista, verkostoja energian varastoinnin alan toimijoiden kesken, näkymiä investoinneista sekä tietopaketti energian varastoinnista. Lisäksi hankkeeseen liittyen on keskusteltu ammattikorkeakoulujen kanssa hankkeen yhteydessä rinnakkain tehtävistä 1-3 opinnäytetyötä aiheeseen liittyen. Opinnäytetyöntekijä(t) toimivat itsenäisesti, mutta ovat vuorovaikutuksessa hankkeen ohjaus-/seurantaryhmän ja hankehenkilöstön kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294552

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Miljö- och klimatutredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner