Hanke
Utvecklingsprojekt - 122713

KASE Smart Countryside: 5G SCOUT

Lestijärven kunta

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio mahdollistaa maaseudulle yhä laajemmin ja kasvavassa määrin uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia. Tietoverkkojen kattavuus ja yhteyksien saatavuus niin kotitalouksille kuin erilaisille yrityksille on kuvatun kehityksen perusedellytyksiä. Huolimatta nykyisen kiinteän tietoverkon laajuudesta, huomattava osa seudun asukkaista, yrityksistä ja maatiloista on vielä tietoverkkoyhteyden ulottumattomissa. Hankkeen avulla alueelle muodostuu oikea ja ajantasainen tieto uusien mobiiliyhteysteknologioiden tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi yrityksille, julkisille palveluille sekä alueen asukkaille. Hankkeen ensimmäisen vaiheen avulla voidaan tehdä päätöksiä laajemman hankeohjelman eteenpäin viemisestä ja kannattavuudesta, suunnitelmia toteuttamisesta sekä koota em. tarvittava verkosto. Tavoitteet 1. Tiekartta nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja niiden testialustan luomiseksi Kaustisen seudulle 1a. Kustannustehokkaiden toimintamallien löytyminen tietoliikenneyhteyksien saatavuuden parantamiseksi maaseudulla 1b. Kiinteiden ja langattomien tietoliikenneyhteyksien teknologia-alustan ja kehittämisympäristön luomisen edellytysten selvittäminen 2. Toimiva verkosto tiekartan toteuttamiseksi Toimenpiteet. 1. Tiekartan luominen 2. Verkostojen luominen ja hankeohjelman koordinointi 3. Tiedottaminen ja viestintä Kohderyhmänä ovat alueen asukkaat ja maaseudun yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

122713

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering
nya tjänster
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt