Hanke
Utvecklingsprojekt - 167678

KASE Smart Countryside: Kuitua kylille

Lestijärven kunta

31.05.2021 - 30.08.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen sisältönä on suunnitella laajakaistayhteyksiä ja kyläverkkoja Keski-Pohjanmaan kuuden maaseutukunnan alueelle. Alkuvaiheessa kiinnostuneita kyliä ja alueita kartoitetaan erilaisin keskusteluin ja viestinnän keinoin, jonka jälkeen muodostetaan tilannekuva kiinnostuneista alueista, kylistä ja asukkaista. Tämän jälkeen käynnistetään suunnittelu kyläverkkojen rakentamiseksi, sisältäen toteutus- ja aikataulusuunnittelua, investointitarpeiden selvitykset ja laskemat sekä tarvittavat materiaalit ja palvelut. Hanke resurssoi myös käynnistettävän investointihankkeen hallinnointiin ja koordinointiin liittyvät toimenpiteet. Hankkeen kohderyhmänä ovat valokuituverkon ulkopuolella olevat alueen asukkaat ja maaseudun yritykset. Tavoitteet ovat: - Kattava tieto alueen tietoliikenneinfrastruktuurin laajentamistarpeista sekä kuidusta kiinnostuneista asukkaista - Konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma investointihankkeelle - Kyläverkkojen rakentamiseen kohdistuvan investointihankkeen käytännön toteutuksen ja hallinnoinnoin mahdollistaminen - Asukkaiden, kylien ja kyläyhdistysten tietoisuuden lisääminen valokuituyhteyden tarjoamista eduista ja mahdollisuuksista - Valokuidun saatavuuden parantuminen maaseutualueilla ja keskusten ulkopuolisilla alueilla

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

167678

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt