Hanke
Utvecklingsprojekt - 16687

Kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Taito Pohjois-Pohjanmaa ry

16.11.2015 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena lisätään osallistuvien yritysten tietoutta kansainvälistymisen vaatimuksista. Hankkeen aikana vieraillaan Saksan joulumarkkinoilla ja järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä. Tavoitteena on saada mukaan 10 käsityöyritystä Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Lisäksi mukaan otetaan yrittäjiä myös esim. Lapin ja Kainuun alueilta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16687

Aloituspäivämäärä

16.11.2015

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt