Hanke
Utvecklingsprojekt - 29727

Kasvua pellosta

ProAgria Itä-Suomi ry

01.09.2016 - 31.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kasvua pellosta-hankkeen tavoitteena on parantaa kasvitilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja markkinointialueita sekä yhteistyöhön ja sopimustuotantoon perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa koulutetaan 150 viljelijää liikkeenjohdossa ja talouden hallinnassa, sopimustuotannossa ja yhteistyössä, pellonkäytön strategisissa valinnoissa, myynnin ja markkinakelpoisen tuotannon lisäämisessä sekä uusien tai erikoiskasvien tuotannossa huomioon ottaen kestävän kehityksen ja ympäristöehtoisen toiminnan vaatimukset. Koulutuksen rinnalla kehitetään helppokäyttöisiä kasvitilan talouslaskureita ja johtamisindeksi yrittäjien käyttöön myös hankkeen pääättymisen jälkeen. Koulutusmuotoina ovat pienryhmät, kaikille avoimet teemapäivät, tila- ja yritysvierailut,pellonpiennarpäivät, työnäytökset, työpajat, opintomatkat sekä pienimuotoiset havaintokokeilut uusista kasveista, viljelymenetelmistä tai teknisistä innovaatioista. Hankkeen hakija ja hallinnoija on ProAgria Pohjois-Karjala ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Pielisen Karjalan kehittämiskeskus oy, Pikes. Hankkeen kokonaisbudjetti on 383125 euroa ja toteutusaika on 1.9.2016-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29727

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt