Projekt
Utvecklingsprojekt - 29727

Kasvua pellosta

ProAgria Itä-Suomi ry

01.09.2016 - 01.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kasvua pellosta-hankkeen tavoitteena on parantaa kasvitilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja markkinointialueita sekä yhteistyöhön ja sopimustuotantoon perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa koulutetaan 150 viljelijää liikkeenjohdossa ja talouden hallinnassa, sopimustuotannossa ja yhteistyössä, pellonkäytön strategisissa valinnoissa, myynnin ja markkinakelpoisen tuotannon lisäämisessä sekä uusien tai erikoiskasvien tuotannossa huomioon ottaen kestävän kehityksen ja ympäristöehtoisen toiminnan vaatimukset. Koulutuksen rinnalla kehitetään helppokäyttöisiä kasvitilan talouslaskureita ja johtamisindeksi yrittäjien käyttöön myös hankkeen pääättymisen jälkeen. Koulutusmuotoina ovat pienryhmät, kaikille avoimet teemapäivät, tila- ja yritysvierailut,pellonpiennarpäivät, työnäytökset, työpajat, opintomatkat sekä pienimuotoiset havaintokokeilut uusista kasveista, viljelymenetelmistä tai teknisistä innovaatioista. Hankkeen hakija ja hallinnoija on ProAgria Pohjois-Karjala ja osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Pielisen Karjalan kehittämiskeskus oy, Pikes. Hankkeen kokonaisbudjetti on 383125 euroa ja toteutusaika on 1.9.2016-31.12.2018.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29727

Startdatum

01.09.2016

Slutdatum

01.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner