Hanke
Utvecklingsprojekt - 16226

Kasvua Pohjoismaista

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.12.2015 - 09.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kasvua Pohjoismaista -hankkeen toimenpiteillä pyritään tukemaan Etelä-Pohjanmaan maaseutualueiden pk-yrityksien viennin aloittamista tai jo aloitetun viennin tehostamista pohjoismaisille markkinoille; pääasiassa Ruotsiin ja Norjaan. Tällä hetkellä vain pieni osa alueen pk-yrityksistä harjoittaa suoraa vientiä. On todettu, että yrittäjät tarvitsevat ensisijaisesti yrityskohtaisesti räätälöityjä käytännön toimenpiteitä ja henkilökohtaista ohjausta päästäkseen alkuun kansainvälistymispolullaan sekä tutkimaan mahdollisuuksiaan uusilla alueilla. Ohjausta tarvitaan myös silloin, kun jo aloitetussa vientitoiminnassa kohdemaahan on ilmennyt haasteita tai toimintaa on aloitettu liian vähäisellä tietopohjalla. Hankkeen yrityskohtaisissa toimenpiteissä pureudutaan konkreettisella tasolla esim. yrityksen myynnin ja myyntiprosessin ytimeen, vientivalmiuteen sekä vientistrategiaan. Haetaan selkeää toimintamallia, lisää osaamista ja tehokuutta vientitoimintaan. Hankkeessa järjestetään lisäksi yhteisiä koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä yrittäjien tietoa ja osaamista eri osa-alueista lähdettäessä kotimaan ulkopuolisille markkinoille. Yhteisten koulutusten keskeinen tavoite on myös edistää yritysten keskinäistä verkostoitumista ja sitä kautta mahdollistaa synenergiaetujen löytäminen vientitoiminnasta. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvumahdollisuuksien lisäämiseen. Paikallisten tuotteiden/palveluiden vientiä edistettäessä edistetään samalla myös yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16226

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt