Projekt
Utvecklingsprojekt - 19234

Kasvua Pohjoismaista II

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.05.2016 - 09.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kasvua Pohjoismaista II -hankkeen toimenpiteillä pyritään tukemaan Etelä-Pohjanmaan maaseutualueiden pk-yrityksien viennin aloittamista tai jo aloitetun viennin tehostamista pohjoismaisille markkinoille; pääasiassa Ruotsiin, Norjaan tai Tanskaan. Eteläpohjalaisista yrityksistä vain pieni osa harjoittaa suoraa vientiä. Yrittäjät tarvitsevat ensisijaisesti yrityskohtaisesti räätälöityjä käytännön toimenpiteitä ja henkilökohtaista ohjausta päästäkseen alkuun kansainvälistymispolullaan sekä tutkimaan mahdollisuuksiaan uusilla alueilla. Ohjausta tarvitaan myös silloin, kun jo aloitetussa vientitoiminnassa kohdemaahan on ilmennyt haasteita tai toimintaa on aloitettu liian vähäisellä tietopohjalla. Hankkeen yrityskohtaisissa toimenpiteissä pureudutaan konkreettisella tasolla esim. yrityksen myynnin ja myyntiprosessin ytimeen, vientivalmiuteen sekä vientistrategiaan. Haetaan selkeää toimintamallia, lisää osaamista ja tehokuutta vientitoimintaan. Hankkeessa järjestetään lisäksi yhteisiä koulutuksia, joiden tavoitteena on lisätä yrittäjien tietoa ja osaamista eri osa-alueista lähdettäessä kotimaan ulkopuolisille markkinoille sekä luoda mahdollisuus yritysten keskinäiselle verkostoitumiselle ja synenergiaetujen löytymiselle. Pidemmällä aikavälillä tähdätään yritysten kilpailukyvyn parantamiseen ja kasvumahdollisuuksien lisäämiseen. Paikallisten tuotteiden/palveluiden vientiä edistettäessä edistetään samalla myös yritysten kasvua ja työllisyyttä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

19234

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

09.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning, företagsgrupprojekt (75 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner