Hanke
Utvecklingsprojekt - 40187

Kasvua suomenkarjasta – Toimitusketjun perustaminen ja menekinedistäminen

Ahlmanin koulun Säätiö sr

31.03.2017 - 12.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kasvua suomenkarjasta - Toimitusketjun perustaminen ja menekinedistäminen -kehittämishankkeella luodaan edellytyksiä suomenkarjaan perustuvan liiketoiminnan lisäämiselle läpi koko elintarvikeketjun. Suomessa on paitsi markkinoita, myös tahtotila saada aikaan uusi, kaikkia toimijoita hyödyttävä paikallinen ruokaketju, joka tarjoaa uusia elinkeinomahdollisuuksia koko ketjulle. Hankkeessa luodaan puuttuva yhteistyöverkosto ja vakiinnutetaan sen toiminta, nostetaan arvostusta ja kuluttajien ostohalukkuutta brändäämällä suomenkarja ja parannetaan jalostuksen tuomaa lisäarvoa sparraamalla tuotekehitystä. Hankkeessa on myös mahdollista auttaa yritysryhmiä mahdollisten spesifimpien asioiden eteenpäin viemiseksi. Hanke on Suomen ruokahuollon kannalta merkittävä ja edesauttaa monimuotoisuuden säilyttämisessä. Hanke sopii erinomaisesti satavuotiaan Suomen hankkeeksi, sillä se nostaa esille omat arvokkaat ja melkein menetetyt alkuperäisrotumme. Hanketta toteuttaa Ahlmanin koulun Säätiö ja sen toiminta-aika on 1.4.2017-31.12.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40187

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

12.01.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
djurens välbefinnande
genetisk mångfald
korta distributionskedjor
matturism
närproducerad mat
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt