Projekt
Utvecklingsprojekt - 102181

Kasvulämäri – tiedolla maaliin

Yrityssalo Oy

31.07.2019 - 24.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kasvulämäri-tiedolla maaliin -hanke vahvistaa hankkeeseen osallistuvan viiden maaseudun mikrokokoisen elintarvikejalostajan liiketoimintavalmiuksia rakentamalla järjestelmän jäljitettävyyden todentamiseksi. Jäljitettävyyden todentaminen luo edellytyksiä kannattavuuden parantamiseen kolmella tavalla: 1. Tuotantokustannusten vähentäminen luomalla toiminnanohjauksen järjestelmät prosessien tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi. 2.Tehokkuuden parantaminen luomalla ja käyttöönottamalla toiminnanohjauksen analyysit yrityksen johtamisessa 3. Myynnin arvon nostaminen luomalla edellytyksiä jäljitettävyyden todentamiseen. Jalostusprosessissa oleville tuotteille rakennetaan jäljitettävyyden seuranta. Tiedon avulla voidaan tuottaa informaatiota yrityksen päivittäisen työn johtamisen tueksi sekä esimerkiksi tuote-, toimittaja- tai asiakaskohtaista kannattavuuden seurantaa. Järjestelmän avulla yrityksellä on ajantasainen tieto prosessin eri vaiheissa käsitellyistä määristä tuotteittain ja raaka-aine-erittäin. Jokaisen saapuneen raaka-aine-erän elinkaarta yrityksessä voidaan aukottomasti seurata ja näin jäljittää mahdolliset laatupoikkeamat. Samalla, ilman erillisiä toimenpiteitä, syntyy luomuvalvonnan edellyttämä tuotevirtakirjanpito. Lisäksi jäljitettävyyden seurannalla tuetaan omavalvonnan systematiikkaa. Jäljitettävyys luo pohjaa myös yrityskohtaisille kehitysosioille, joissa vahvistetaan markkinointiosaamista ja kumppanuuksia, varmistetaan laatua ja vähennetään hukkaa raaka-aineen laadun analysoinnin järjestelmillä ja kehittämällä uuden tyyppinen kuivausjärjestelmä. Lisäksi hankkeessa etsitään soveltuvia pakkausratkaisuja ja kehitetään tilausjärjestelmiä. Hankkeen hakija ja hallinnoija on Yrityssalo Oy

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102181

Startdatum

31.07.2019

Slutdatum

24.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner